หากคนไหนกันเคยลองของสิง จะทราบดีว่าฟิตเพียงใด

หากคนไหนกันเคยลองของสิง จะทราบดีว่าฟิตเพียงใด เข้าเนื้อ …